Fragment książki

Bochnia i Ziemia Bocheńska. Podróż przez dzieje to książka o charakterze popularnonaukowym, przeznaczona do możliwie szerokiego grona czytelników. Autorowi zależało, aby pokazać historię Bochni i regionu barwnie i ciekawie, bez nadmiernego aparatu naukowego, ale opierając się na szerokiej i rzetelnej bazie źródłowej – od dokumentów archiwalnych, po publikacje cyfrowe.

Książka jest owocem zainteresowań Autora historią lokalną, którą od 20 lat popularyzuje na stronie internetowej Historia Ziemi Bocheńskiej (www.bochenskiedzieje.pl), w mediach społecznościowych oraz w miejscowej prasie. Powstała również dzięki temu, że w ostatnich kilkunastu latach badania nad poszczególnymi zagadnieniami historii regionalnej podjęli miejscowi historycy i pasjonaci historii. Ich nazwiska i tytuły prac znajdzie Czytelnik w bibliografiach do poszczególnych rozdziałów.

W czasach Kazimierza Wielkiego>>>