Przy zamówieniu za kwotę 100 złDARMOWA WYSYŁKA!

 

 

 

I ZJAZD SZKÓŁ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

Publikacja jest wspomnieniem i pamiątką ZJAZDU. Wspaniała atmosfera i podniosły charakter udzielał się wszystkim uczestnikom. A wszystko zaczęło się od marzeń, wspólnych pragnień i dążeń ludzi z różnych miejsc Polski. Po spotkaniu we wrześniu 2012 r. zorganizowanym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, rozpoczął się okres gromadzenia danych o szkołach i instytucjach. Marzenia przerodziły się w konkretne plany i zadania. I tak powstał scenariusz dwudniowego zjazdu, który odbył się w Kąśnej Dolnej i Ciężkowicach. Nie zabrakło miłych spotkań, zawierania nowych znajomości, chwil wzruszeń, zabawy i radości młodzieży i starszych.

Z przedmowy Koordynatorów Sieci Szkół im. I.J. Paderewskiego, A. Burnusa i K. Krüger-Szczot

 Format: A-5; Objętość: 68 str.; ISBN: 978-83-63827-50-2; Ciężkowice-Kąśna Dolna-Łapczyca 2015; Redakcja: A. Burnus, K. Szczot

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

III OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KLAS MUNDUROWYCH

Publikacja została wydana z okazji III Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych, który w tym roku odbył się w Tarnowie. W przeglądzie prezentują się reprezentacje wszystkich województw, wyłonione w wyniku przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich lub wytypowane przez właściwego Kuratoria Oświaty. III Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych to wyjątkowa lekcja historii, umożliwiająca uczniom poszerzyć swoją wiedzę na temat służb mundurowych w naszym państwie. Przegląd wpisuje się również w ideę wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Dwa czerwcowe dni zmagań w Tarnowie były swoistą manifestacją tych wartości i to w najbardziej spektakularnym wymiarze.

Format: A5; Objętość: 28 str.; ISBN: 978-83-63827-52-6; Tarnów – Kraków 2015; Redakcja: Urszula Blicharz, Paweł Juśko

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

JAK MĄDRZE KOCHAĆ OJCZYZNĘ JAK DZIŚ ROZUMIEĆ PATRIOTYZM pamiętnik projektu edukacyjnego

Publikacja jest ukoronowaniem rocznego projektu edukacyjnego, wdrażanego w Tarnowie, zatytułowanego: „Jak mądrze kochać Ojczyznę? Jak dziś rozumieć patriotyzm?”. Został on zainicjowany w 2014 roku przez Urząd Miasta Tarnowa i zrealizowany w roku wielkich rocznic historycznych, takich jak: 100. rocznica wybuchu Wielkiej Wojny (1914 r.), 75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz 70. rocznica wybuchu powstania warszawskiego (1944 r.). Zatem u jego zarania znalazły się wspomniane rocznice oraz pasja koordynatorów projektu. Końcowym akcentem projektu jest niniejsza publikacja, swoisty pamiętnik tego przedsięwzięcia, zawierający również materiały pomocne w refleksji na temat wychowania patriotycznego w szkole.

Format: B-5; Objętość: 96 str.; ISBN: 978-83-63827-39-7; Oprawa miękka; Wydanie I – 2014; Autorzy: Józef Parys, Paweł Juśko

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

Możliwości wykorzystania zasobów wodnych na obszarze Karpat

Publikacja jest zbiorem artykułów naukowych opracowanych na okoliczność międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w listopadzie 2012 roku w Tarnowie. Autorami opracować są: Andrzej Szczepański, Józef Chowaniec, Lucyna Rajchel, Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał i Marek Hajto.

Format: A5; Objętość: 96 str.; Oprawa miękka; Wydanie okolicznościowe – 2012; ISBN: 978-83-62529-16-2

 

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

Podstawowa wiedza nt. TRIZ oraz efekty działań podjętych w ramach projektu Akademia TRIZ dla biznesu zostały zebrane i usystematyzowane na łamach dwóch publikacji: Broszury nt. Teorii Innowacyjnego Rozwiązywania Zadań z opisem modelu proinnowacyjnej usługi rozwiązywania problemów przedsiębiorstw w oparciu o tę metodykę oraz katalogu informacyjnego – przewodnika TRIZ pn. TRIZ dla ciekawych. Pozycje te uzupełni niniejszy Zbiór zadań na I i II stopień certyfikacji TRIZ. Zbiór zadań został wydany jako kompendium wiedzy dla osób, które zapragną w przyszłości podnosić kwalifikacje w ramach TRIZ. Stanowi upowszechnienie rezultatów osiągniętych w projekcie, jest bowiem zbiorem wydanym na bazie 24 godzin przeprowadzonych w dwóch cyklach szkoleń na I stopień TRIZ oraz 54 godzin szkoleń przeprowadzonych na II stopień TRIZ. Kwalifikacje w ramach certyfikacji można osiągnąć jedynie poprzez trening w rozwiązywaniu zadań.

 Format: B-5; Objętość: 80 str.; ISBN: 978-83-63827-15-1; Wydanie I – 2013; Opracowanie merytoryczne zbioru zadań TRIZ: Jan Boratyński

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

RODO