Przy zamówieniu za kwotę 100 złDARMOWA WYSYŁKA!

PROMOCJA WIOSENNA – przy zakupie, przewodnika, albumu lub innej książki - wybrana MAPA GRATIS!

 

 

 

W CIENIU ORŁÓWKI – DAR ORŁÓW

Celem niniejszej publikacji jest krótkie przybliżenie historii Kamionki Małej oraz  życiorysu księży Józefa i Wojciecha Orłów, a także Mariana i Stanisława Orłów dla których księża byli stryjami.  Z zebranego materiału, powstało kalendarium zdarzeń z listopada i grudnia 1914 r. Osobny rozdział dotyczy OPERACJI LIMANOWSKO-ŁAPANOWSKIEJ. Książka zawiera też listę pochowanych na cmentarzu nr 357 żołnierzy. W książce znajdują się unikatowe  mapy i fotografie. Publikacja ukazała się z okazji 100. ROCZNICY ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI na pamiątkę mszy św. „Za Ojczyznę”, która odbyła się 10 listopada 2018 r. na Cmentarzu wojskowym w Kamionce Małej a której przewodniczył pochodzący z Rozdziela ks. Tomasz Szewczyk.

Format: B5; Objętość: 128 str.; ISBN: 978-83-65984-20-3; Wydanie I – 2018; Tekst: Tomasz Szewczyk
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę   24.90 zł

Z PORYWU WIARY – KOŚCIÓŁ I PARAFIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA W BOCHNI 1981-2018

 

To pamiątkowa księga dziejów parafii św. Pawła Apostoła w Bochni, kronikarski przekaz wydarzeń parafialnych, w tym o charakterze ponadlokalnym, znakomite opracowanie Jana Flaszy, i jego spojrzenie na walory architektoniczne i artystyczne kościoła, bogata kolekcja fotografii archiwalnych i współczesnych – ponad 320 zdjęć.

Format: 210×270 mm; Objętość: 232 str.; ISBN: 978-83-65984-07-4; Autorzy: Marek Gruca, Paweł Bielak, Jan Flasza;                                Projekt: Anita Wł.-Bielak; Wydanie 1 (2018)

 

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

koszyk  65,90

Jest to pierwsza tego typu, odrębna publikacja poświęcona wyłącznie dziejom kawalerii polskiej w węgierskich walkach wyzwoleńczych, a zarazem pełny obraz  powstania, organizacji i działania kawalerii polskiej na Węgrzech w latach 1848-1849. Autor przedstawia udział Polaków w Wiośnie Ludów, dzieje kawalerii Legionów Polskich na Węgrzech, działania 1. i 2. Pułku Ułanów Polskich w 1849 roku oraz losy siedmiogrodzkiej armii gen. Józefa Bema. Podkreślić należy wysoką staranność badawczą autora, ciekawy język oraz bogactwo materiału ikonograficznego, w tym wybrane fragmenty obrazu Jana Styki „Panorama Siedmiogrodzka” będące w posiadaniu Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Ciekawym uzupełnieniem całej publikacji są niezwykłe fotoreportaże: jeden prezentujący SPROWADZENIE PROCHÓW GENERAŁA BEMA DO POLSKI i drugi ukazujący TARNOWSKI SZLAK GENERAŁA JÓZEFA BEMA. Pozytywną recenzję książki wydali między innymi: Profesor zw. Dr hab. Aleksander Smoliński oraz Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie i Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier – Andrzej Szpunar.

Format: B5; Oprawa: twarda; Objętość: 260 str.; Wydanie 1; Autor: Zbigniew Radoń
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę  49,90 zł

TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE Tom 5

To profesjonalne pismo naukowe Tarnowskiego O/ PTH. Zawiera artykuły podejmujące zagadnienia z zakresu historii Polski, historii powszechnej i dziejów regionalnych. W numerze min. rozmowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Studia humanistyczne powinny być studiami elitarnymi.

Format: 18 x 23 cm; Objętość: 220 str.; Redakcja odpowiedzialna za tom: M. Borys, P. Juśko, M. Czosnyka, J. Kozioł

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

koszyk  38,90

 

ANALIZA HISTORYCZNO-PRAWNA… IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ w trzydziestolecie zakończenia

Publikacja sięga do bogactwa życia synodalnego Kościoła i jest próbą współczesnego odczytywania synodalnego wymiaru Kościoła diecezjalnego. Jest próbą syntetycznego ukazania znaczenia IV Synodu dla życia religijnego Diecezji Tarnowskiej. Autorka na tle poprzednich synodów diecezji tarnowskiej, podjęła próbę przeanalizowania struktur, organizacji oraz przebiegu IV Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Format: B5; Objętość: 152 str.; ISBN: 978-83-63827-88-5; Wydanie I – 2016; Autor: Bogumiła Olejnik
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk  25 zł

 

ZDROWIE JAKO WARTOŚĆ W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ… PORADNIK

Książka stanowi znakomite kompendium wiedzy praktycznej. Aksjologiczny charakter proponowanych rozwiązań sprawia, iż poradnik wpisuje się w nurt cennych, kształcących pozycji metodycznych dla nauczyciela, ale także i rodzica.

Format:B5; Objętość: 140 str.; ISBN: 978-83-65984-04-3; Autor: Barbara Wolny; Projekt: Anita Wł.-Bielak; Wydanie 1 (2018)

 

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

koszyk  WYPRZEDAŻ 19,90

 

ROLA NAUCZYCIELA W WYCHOWANIU wczoraj – dziś – jutro

Publikacja przybliżając sięgającą początków edukacji i wychowania niezwykle cenną i bogatą polską tradycję pedeutologiczną w zakresie formacji nauczycielskiej wpisuje się w potrzebę chwili obecnej, w której ciągle za mało się pisze i mówi o zapomnianych paradygmatach polskich nauczycieli i wychowawców.

Format: B-5; Objętość: 190 str.; ISBN: 978-83-63827-62-5; Wydanie I – 2016; Redakcja naukowa: Barbara Dagmara Niziołek
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk   35

 

WYBRANE ASPEKTY WYKONYWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Kluczowe cele i wyzwania w sektorze oświaty są definiowane przez lokalnych polityków i pracowników oświatowych przede wszystkim w odniesieniu do następujących zagadnień: optymalizacja dostępności placówek oświatowych zgodnie z aktualnymi potrzebami demograficznymi; doskonalenie jakości kształcenia; modernizacja i unowocześnienie istniejącej bazy oświatowej; konieczność dostosowania oferty szkolnictwa do potrzeb rynku pracy.

Format: B-5; Objętość: 208 str.; ISBN: 978-83-63827-59-5; Wydanie I – 2016; Redakcja naukowa: E. Juśko, I. Wieczorek
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk   19.99

 

CZŁOWIEK W ŚWIECIE WARTOŚCI I ZAGROŻEŃ wybrane zagadnienia XX i XXI wieku

Książka sygnalizuje różne, ważne społecznie problemy dotyczące funkcjonowania człowieka. To pewnego rodzaju głos w dyskusji i ważny merytorycznie materiał dla rodziców, wychowawców, pedagogów nauczycieli, studentów.

Format: B-5; Objętość: 232 str.; ISBN: 978-83-63827-82-3; Wydanie I – 2016; Redakcja naukowa: R. Matusiak, K. Sigda, K. Kozioł
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk   29

 

SZKOLNICTWO POLSKIE NA TERENIE GALICJI W DOBIE WIELKIEJ WOJNY

Monografia jest znaczącym osiągnięciem polskiej historiografii odnoszącej się do historii Polski w decydującym dla niej momencie lat 1914-1918. Autor odwołując się do szerokiego kontekstu historycznego w sposób przekonywujący omówił nie tylko dramatyczne ale i skomplikowane losy szkół, uczniów i nauczycieli. Autor dotarł do najważniejszych kolekcji źródłowych, do zasobów archiwalnych, czasopism, wspomnień i pamiętników, korespondencji, publicystyki. Dodatkowym atutem pracy są aneksy i tabele oraz starannie przygotowane ilustracje.

Format: 185×230 mm; Objętość: 318 str.; ISBN: 978-83-63827-94-6; Wydanie II – 2016; Autor: Edmund Juśko
  koszyk   65

 

RODO