Przy zamówieniu za kwotę 100 złDARMOWA WYSYŁKA!

 

 

 

TWÓRCY ODCHODZĄ – DZIEŁA POZOSTAJĄ        65 zł

Zbiór biografii kilkuset artystów w tym w dużej części niekiedy mało znanych artystów ludowych. Książka składa się z trzech części. W pierwszej części autor opisuje Różne przejawy twórczości. Jest tu: Sztuka tradycyjna, Poszukiwanie formy, Od Światowida po świętego Wita, Muzycy i grajkowie, Wiejskie rękodzieło, Wspomnienia włościan, Gromadzenie i rozproszenie. Część 2 – to Artyści z „łaski bożej”, Część 3 – „Primus inter pares”.

Format: B5, Objętość: 412 str.; Oprawa miękka; Wydanie I – 2022; Autor: Marian Sopata

DZIEJE PARAFII WIELOPOLE SKRZYŃSKIE DO 1945 ROKU (ks. Grzegorz Wójcik)

Niniejszy zarys dziejów parafii wielopolskiej został napisany jako praca magisterska w latach studiów autora w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Książka stanowi uzupełnioną i poszerzoną wersję pierwotnej pracy magisterskiej. Poświęcona jest dziejom parafii Wielopole Skrzyńskie od czasu jej powstania (XIV w.), aż po 1945 r. Wielopole sławę w Polsce zyskało dzięki urodzonemu na plebanii twórcy teatralnemu Tadeuszowi Kantorowi. Przy pisaniu niniejszej pracy wykorzystano źródła rękopiśmienne oraz drukowane, a także liczne opracowania. Korzystano z zasobów kilku archiwów kościelnych i państwowych. Książkę podzielono na osiem rozdziałów, ze względu na potrzebę ujęcia różnych aspektów istnienia i działalności parafii. Publikację dopełnia aneks zawierający dokumenty, fotografie, rysunki, pieczęcie i mapy.

Format: B5; Objętość: 252 str., Oprawa twarda, Autor: ks. Grzegorz Wójcik, Wydanie I 2021 r.
ZOBACZ PODGLĄD

  65.00 zł

Już w sprzedaży!

Z WOLI LUBOMIRSKIEJ DO LEEDS PRZEZ CUDZĄ ZIEMIĘ – WSPOMNIENIA TUŁACZKI Z POBYTU W INDIACH

Wspomnienia Heleny Chodor stanowią centralą część niniejszej publikacji. Zostały one jednak poprzedzone artykułem wprowadzającym pt. „Tułacze losy ludności polskiej na Wschodzie podczas II wojny światowej”, zawierającym wiadomości stanowiące kontekst dziejowy dla życiorysu bohaterki i zapisu jej wspomnień. Natomiast drugi tekst przynosi informacje biograficzne, pozwalające zapoznać się z tułaczym losem Pani Heleny. Całość wieńczy zebrany materiał fotograficzny. Pozostawiono także rysunki, jakimi Autorka ubarwiała swój zeszyt z zapiskami. Wszystko po to, aby ukazać ówczesny stan ducha i umysłu polskiej dziewczyny, tułaczki, która w tak młodym wieku doświadczyła dramatu wojny i tragicznych losów jej ojczyzny – Polski.

Format: A5; Objętość: 104 str.; ISBN: 978-83-65984-46-3; Wydanie I – 2020;
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę 49 zł

DAR ORŁÓW. W CIENIU ORŁÓWKI – KS. TOMASZ SZEWCZYK

Ciekawa, bogato ilustrowana książka, zawierająca cenne dokumenty, mapy i wypisy z ksiąg parafialnych. Publikacja ukazuje historię Kamionki Małej z przełomu XIX i XX w.; przedstawia genealogię rodu Orłów; opisuje historię kaplicy w Maliniskach. Autor przedstawia kalendarium zdarzeń Operacji limanowsko-łapanowskiej, a także wydarzenia po stronie austro-węgierskiej od 26 listopada do 11 grudnia 1914 r.    

Format: B5; Objętość: 400 str.; ISBN: 978-83-65984-44-9; 2020; Oprawa: twarda
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę   65.00 zł

100 LAT TARGOWISKA – OPOWIEŚĆ O MIESZKAŃCACH…(1918-2018)

Opracowanie opisujące miniony wiek dziejów Targowiska w kontekście 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawione historie zostały odtworzone z pamięci własnej autorki i zasłyszanej. Są tu relacje o kilku osobach, ale uwaga skupia się jednak w znacznej mierze na zaangażowaniu tutejszej społeczności w budowę lepszych warunków życia. Książka opisuje bohaterów, inicjatorów odważnych decyzji, którzy umieli przekonać mieszkańców do zadań nadzwyczaj trudnych. Opowieść niniejsza jest próbą zatrzymania w pamięci co najmniej trzech pokoleń.

Format: 21×21 cm; Objętość: 120 str.; ISBN: 978-83-65984-33-3; 2019; Tekst: Anna Wójtowicz
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę   29.90 zł

Abyśmy byli ludźmi świętymi…  Świętość chrześcijanina w nauczaniu Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Praca ks. Waldemara Bożka cennymi zgłoskami wpisuje się w wielki nurt badań polskiej duchowości XIX i XX wieku prowadzonych przez Instytut Teologii Duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Praca ks. W. Bożka przyczynia się do szeregu odkryć polskiej duchowości, w których szczególne miejsce zajmuje doktryna duchowości ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Jako Pasterz kościoła tarnowskiego zgłębioną wiedzę teologiczną z zakresu duchowości, w oparciu o tradycję, przekazał swoim wiernym w sposób jasny, syntetyczny i praktyczny. I tę duchową myśl ks. Arcybiskupa, z uwzględnieniem Jego ujęcia oryginalnego, własnego przemyślenia, własnej wizji procesu świętości, bardzo dobrze odkrył Autor.            Z przedmowy prof. Stanisława Urbańskiego

Format: B5; Objętość: 252 str.; Oprawa twarda; ISBN: 978-83-65984-34-0; Wydanie I – 2019; Tekst: ks. Waldemar Bożek
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę 49.90 zł

W CIENIU ORŁÓWKI – DAR ORŁÓW

Celem niniejszej publikacji jest krótkie przybliżenie historii Kamionki Małej oraz  życiorysu księży Józefa i Wojciecha Orłów, a także Mariana i Stanisława Orłów dla których księża byli stryjami.  Z zebranego materiału, powstało kalendarium zdarzeń z listopada i grudnia 1914 r. Osobny rozdział dotyczy OPERACJI LIMANOWSKO-ŁAPANOWSKIEJ. Książka zawiera też listę pochowanych na cmentarzu nr 357 żołnierzy. W książce znajdują się unikatowe  mapy i fotografie. Publikacja ukazała się z okazji 100. ROCZNICY ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI na pamiątkę mszy św. „Za Ojczyznę”, która odbyła się 10 listopada 2018 r. na Cmentarzu wojskowym w Kamionce Małej a której przewodniczył pochodzący z Rozdziela ks. Tomasz Szewczyk.

Format: B5; Objętość: 128 str.; ISBN: 978-83-65984-20-3; Wydanie I – 2018; Tekst: Tomasz Szewczyk
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę   brak w magazynie

Z PORYWU WIARY – KOŚCIÓŁ I PARAFIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA W BOCHNI 1981-2018

 

To pamiątkowa księga dziejów parafii św. Pawła Apostoła w Bochni, kronikarski przekaz wydarzeń parafialnych, w tym o charakterze ponadlokalnym, znakomite opracowanie Jana Flaszy, i jego spojrzenie na walory architektoniczne i artystyczne kościoła, bogata kolekcja fotografii archiwalnych i współczesnych – ponad 320 zdjęć.

Format: 210×270 mm; Objętość: 232 str.; ISBN: 978-83-65984-07-4; Autorzy: Marek Gruca, Paweł Bielak, Jan Flasza;                                Projekt: Anita Wł.-Bielak; Wydanie 1 (2018)

 

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

koszyk  65,90

Jest to pierwsza tego typu, odrębna publikacja poświęcona wyłącznie dziejom kawalerii polskiej w węgierskich walkach wyzwoleńczych, a zarazem pełny obraz  powstania, organizacji i działania kawalerii polskiej na Węgrzech w latach 1848-1849. Autor przedstawia udział Polaków w Wiośnie Ludów, dzieje kawalerii Legionów Polskich na Węgrzech, działania 1. i 2. Pułku Ułanów Polskich w 1849 roku oraz losy siedmiogrodzkiej armii gen. Józefa Bema. Podkreślić należy wysoką staranność badawczą autora, ciekawy język oraz bogactwo materiału ikonograficznego, w tym wybrane fragmenty obrazu Jana Styki „Panorama Siedmiogrodzka” będące w posiadaniu Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Ciekawym uzupełnieniem całej publikacji są niezwykłe fotoreportaże: jeden prezentujący SPROWADZENIE PROCHÓW GENERAŁA BEMA DO POLSKI i drugi ukazujący TARNOWSKI SZLAK GENERAŁA JÓZEFA BEMA. Pozytywną recenzję książki wydali między innymi: Profesor zw. Dr hab. Aleksander Smoliński oraz Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie i Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier – Andrzej Szpunar.

Format: B5; Oprawa: twarda; Objętość: 260 str.; Wydanie 1; Autor: Zbigniew Radoń
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę  49,90 zł

TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE Tom 5

To profesjonalne pismo naukowe Tarnowskiego O/ PTH. Zawiera artykuły podejmujące zagadnienia z zakresu historii Polski, historii powszechnej i dziejów regionalnych. W numerze min. rozmowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Studia humanistyczne powinny być studiami elitarnymi.

Format: 18 x 23 cm; Objętość: 220 str.; Redakcja odpowiedzialna za tom: M. Borys, P. Juśko, M. Czosnyka, J. Kozioł

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

koszyk  38,90

 

ANALIZA HISTORYCZNO-PRAWNA… IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ w trzydziestolecie zakończenia

Publikacja sięga do bogactwa życia synodalnego Kościoła i jest próbą współczesnego odczytywania synodalnego wymiaru Kościoła diecezjalnego. Jest próbą syntetycznego ukazania znaczenia IV Synodu dla życia religijnego Diecezji Tarnowskiej. Autorka na tle poprzednich synodów diecezji tarnowskiej, podjęła próbę przeanalizowania struktur, organizacji oraz przebiegu IV Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Format: B5; Objętość: 152 str.; ISBN: 978-83-63827-88-5; Wydanie I – 2016; Autor: Bogumiła Olejnik
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk  25 zł

 

ZDROWIE JAKO WARTOŚĆ W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ… PORADNIK

Książka stanowi znakomite kompendium wiedzy praktycznej. Aksjologiczny charakter proponowanych rozwiązań sprawia, iż poradnik wpisuje się w nurt cennych, kształcących pozycji metodycznych dla nauczyciela, ale także i rodzica.

Format:B5; Objętość: 140 str.; ISBN: 978-83-65984-04-3; Autor: Barbara Wolny; Projekt: Anita Wł.-Bielak; Wydanie 1 (2018)

 

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

koszyk  WYPRZEDAŻ 19,90

 

ROLA NAUCZYCIELA W WYCHOWANIU wczoraj – dziś – jutro

Publikacja przybliżając sięgającą początków edukacji i wychowania niezwykle cenną i bogatą polską tradycję pedeutologiczną w zakresie formacji nauczycielskiej wpisuje się w potrzebę chwili obecnej, w której ciągle za mało się pisze i mówi o zapomnianych paradygmatach polskich nauczycieli i wychowawców.

Format: B-5; Objętość: 190 str.; ISBN: 978-83-63827-62-5; Wydanie I – 2016; Redakcja naukowa: Barbara Dagmara Niziołek
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk   35

 

WYBRANE ASPEKTY WYKONYWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Kluczowe cele i wyzwania w sektorze oświaty są definiowane przez lokalnych polityków i pracowników oświatowych przede wszystkim w odniesieniu do następujących zagadnień: optymalizacja dostępności placówek oświatowych zgodnie z aktualnymi potrzebami demograficznymi; doskonalenie jakości kształcenia; modernizacja i unowocześnienie istniejącej bazy oświatowej; konieczność dostosowania oferty szkolnictwa do potrzeb rynku pracy.

Format: B-5; Objętość: 208 str.; ISBN: 978-83-63827-59-5; Wydanie I – 2016; Redakcja naukowa: E. Juśko, I. Wieczorek
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk   19.99

 

CZŁOWIEK W ŚWIECIE WARTOŚCI I ZAGROŻEŃ wybrane zagadnienia XX i XXI wieku

Książka sygnalizuje różne, ważne społecznie problemy dotyczące funkcjonowania człowieka. To pewnego rodzaju głos w dyskusji i ważny merytorycznie materiał dla rodziców, wychowawców, pedagogów nauczycieli, studentów.

Format: B-5; Objętość: 232 str.; ISBN: 978-83-63827-82-3; Wydanie I – 2016; Redakcja naukowa: R. Matusiak, K. Sigda, K. Kozioł
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk   29

 

SZKOLNICTWO POLSKIE NA TERENIE GALICJI W DOBIE WIELKIEJ WOJNY

Monografia jest znaczącym osiągnięciem polskiej historiografii odnoszącej się do historii Polski w decydującym dla niej momencie lat 1914-1918. Autor odwołując się do szerokiego kontekstu historycznego w sposób przekonywujący omówił nie tylko dramatyczne ale i skomplikowane losy szkół, uczniów i nauczycieli. Autor dotarł do najważniejszych kolekcji źródłowych, do zasobów archiwalnych, czasopism, wspomnień i pamiętników, korespondencji, publicystyki. Dodatkowym atutem pracy są aneksy i tabele oraz starannie przygotowane ilustracje.

Format: 185×230 mm; Objętość: 318 str.; ISBN: 978-83-63827-94-6; Wydanie II – 2016; Autor: Edmund Juśko
  koszyk   65

 

STARE I NOWE PROBLEMY SPOŁECZNE – ujęcie interdyscyplinarne

Niniejsze opracowanie, stara się poddać wnikliwiej analizie szeroki wachlarz problemów społecznych, bardzo palących, wymagających podjęcia pewnych działań od zaraz, a niejednokrotnie jakby niedostrzeganych w porę zarówno przez czynniki rządzące państwem jak i społeczeństwo. …Autorzy niejednokrotnie wskazują drogi i narzędzia do rozwiązania tych problemów. Znalazła tu zatem miejsce problematyka związana zarówno ze starymi jak i nowymi kwestiami społecznymi tyczącymi dzieci, młodzież jak i dorosłych…

Format: B5; Objętość: 270 str.; ISBN: 978-83-63827-85-4; Wydanie I – 2016; Red. naukowa: R. Matusiak, K. Sigda, K. Kozioł
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk  28 zł

 

ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI I MŁODZIEŻY – problemy wychowawcze, uzależnienia

Autorzy zamieszczonych w pracy artykułów podjęli badania nad współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, najbardziej palącymi i uderzającymi w dużym stopniu w dzieci i młodzież szkolną, jak: narkomania, alkoholizm, lekomania, uzależnienie od dopalaczy, postępująca agresja rówieśnicza w szkole, absencja szkolna oraz problemowe zachowania seksualne młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Format: B5; Objętość: 216 str.; ISBN: 978-83-63827-58-8; Wydanie I – 2016; Red. naukowa: R. Matusiak, K. Sigda, K. Kozioł
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk   26

 

TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE – tom IV

Bieżący tom rocznika zawiera akcenty związane z 150. rocznicą powstania styczniowego. Pozostając w tym klimacie, proponujemy Państwu refleksję na temat oceny największego polskiego zrywu narodowego, a przewodnikami w niej są osoby reprezentujące różne profesje – historycy, muzealnicy i samorządowcy, którym zadaliśmy pytanie: Czy powstanie styczniowe było potrzebne? Ponadto prezentujemy także artykuł Mieczysława Czosnyki, członka naszej redakcji oraz cenionego w Tarnowie polonisty i regionalisty, będący próbą podsumowania wkładu mieszkańców Ziemi Tarnowskiej w powstańcze działanie z lat 1963-1964.

Format: 18 x 23 cm; Objętość: 208 str; Wydanie I – 2014; ISSN 2080-6906; Oprawa miękka; Red. naukowa tomu: dr Marcin Borys, dr Paweł Juśko

ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk   38.90

Życie codzienne mieszkańców Brzozowej w okresie autonomii galicyjskiej

Publikacja stanowi interesujące ujęcie tematu związanego z życiem codziennym mieszkańców niewielkiej, lecz posiadającej długą, bo już 800-letnią historię miejscowości Brzozowa, będącej na przełomie XIX i XX wieku typowym przykładem galicyjskiej gminy wiejskiej. (…) Udanie łączy elementy historyczne, demograficzno-statystyczne oraz etnograficzne. (…) Poruszane zagadnienia uzupełniają się, tworząc spójny obraz określonego wycinka przeszłości opisywanej miejscowości.

Z recenzji dr. hab. Edmunda Juśko, prof. KUL
Format: B5; Objętość: 140 str.;Oprawa: miękka; ISBN: 978-83-934384-6-4;  Projekt i skład: A. Własnowolska-Bielak;                            Wydanie I – 2015; Autor: Marzena Koterbicka-Borys
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk   35

 

RODO