Przy zamówieniu za kwotę 100 złDARMOWA WYSYŁKA!

 

 

 

książki

Wyświetlanie 41–56 z 56 wyników

 • Życie codzienne mieszkańców Brzozowej w okresie autonomii galicyjskiej

  Publikacja stanowi interesujące ujęcie tematu związanego z życiem codziennym mieszkańców posiadającej długą, bo już 800-letnią historię miejscowości Brzozowa, będącej na przełomie XIX i XX wieku typowym przykładem galicyjskiej gminy wiejskiej.

  Format: B5; Objętość: 140 str.; Oprawa: miękka; ISBN: 978-83-934384-6-4; Wydanie I – 2015; Autor: Marzena Koterbicka-Borys

   ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

   

  Do koszyka 35.00 
 • Studia nad problematyką doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Słowacji w perspektywie historycznej i współczesnej

  Publikacja ma charakter teoretyczny, ukierunkowany na ukazanie wybranych pozainstytucjonalnych form służących podwyższaniu kompetencji nauczycieli.

  Format: B-5; Objętość: 218 str.; ISBN: 978-83-63827-48-9; Wydanie I - 2015; Redakcja naukowa: E. Juśko, M. Borys, P. Juśko, B. Wolny, B. D. Niziołek

   

     ksiazka_guzik4Przeglądaj...

  Do koszyka 34.90 
 • Promocja!

  Profilaktyka społeczna a wielowymiarowość współczesnej rodziny

  W książce na pierwszy plan wysuwają się problemy utraty sensu życia i brak celu. Publikacja może służyć pomocą studentom pedagogiki, wychowawcom, pedagogom i rodzicom.

  Format: B-5; Objętość: 335 str.; ISBN: 978-83-63827-42-7; Wydanie I - 2014; Redakcja naukowa: Edmund Juśko,  Jana Burgerová, Barbara Wolny

   

   ksiazka_guzik4Przeglądaj...

  Do koszyka 38.90  28.00 
 • Tarnowskie Studia Historyczne

  To profesjonalne pismo naukowe Tarnowskiego O/ PTH. Zawiera artykuły podejmujące zagadnienia z zakresu historii Polski, historii powszechnej i dziejów regionalnych.

  Format: 18 x 23 cm; Objętość.: 228 str.; Redakcja: M. Borys, M. Czosnyka, P. Juśko, M. Koterbicka-Borys, J. Kozioł, M. Małozięć

   

  ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

  Do koszyka 38.90 
 • Bochnia i powiat bocheński

  W czwartym wydaniu przewodnika zastosowaliśmy wygodną oprawę na spiralce, czytelną grafikę i ciekawą formę opisów. Publikujemy też większą liczbę zdjęć.

  Format: 114 x 192 mm; Objętość: 96 str.; ISBN: 978-83-63827-11-3; Oprawa miękka - skrzydełka; Wydanie IV - 2014; Autor: Paweł Bielak

   

   

   

   ksiazka_guzik4Przeglądaj...

  Do koszyka 14.90 
 • Rada Szkolna Krajowa i jej działalność na rzecz szkoły ludowej w Galicji (1868-1921)

  "Praca stanowi kontynuację zainteresowań badawczych autora nad szkolnictwem ludowym Galicji i szkolnictwem powszechnym w II Rzeczypospolitej. Autor dokonał w niej charakterystyki galicyjskiego szkolnictwa ludowego końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, przedstawił kwestie związane z utworzeniem Rady Szkolnej Krajowej oraz jej wpływem na organizację pracy szkół, działalność dydaktyczną i wychowawczą, kadrę, nadzór nad szkołami oraz...

  Do koszyka 46.90 
 • Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach powszechnych (A. Niedojadło)

  "Praca dr. Andrzeja Niedojadło jest pierwszą próbą całościowego przedstawienia najważniejszych problemów związanych z procesem tworzenia, kształtowania, upowszechniania i oddziaływania doktryn pedagogicznych, nazywanych wychowaniem narodowym i wychowaniem państwowym oraz obywatelsko-państwowego (narodowego) na uczniów szkół powszechnych w codziennej praktyce dydaktyczno-wychowawczej polskiej szkoły. Z punktu widzenia badawczego wrażenie robi zakres wykorzystanego materiału źródłowego, szczegółowość wykorzystanej literatury, skrupulatność i...

  Do koszyka 59.50 
 • Powiat tarnowski szlaki turystyczne

  Pod opieką tarnowskiego O/PTTK jest prawie 500 km pieszych i ponad 630 km rowerowych szlaków. W publikacji prezentujemy najciekawsze z nich.

  Format: A-6; Objętość: 32 str.; ISBN: 978-83-62529-17-9; Wydanie I - 2011; Autorzy: Cz. Anioł, P. Bielak

   

   ksiazka_guzik4 przeglądaj książkę 

  Do koszyka 4.50 
 • Promocja!

  NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA PEDAGOG – Wyzwania i zadania

  Zamieszczone w publikacji artykuły, sygnalizują ważny społecznie problem dotyczący roli nauczyciela we współczesnej rzeczywistości. Ukazują one wycinkowo zjawiska charakterystyczne dla tej problematyki.

  Format: B-5; Objętość: 218 str.; ISBN: 978-83-63827-28-1; Wydanie I – 2014; Redakcja naukowa: E. Juśko, J. Burgerowa, B. Wolny, B. D. Niziołek

    ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

  Do koszyka 45.00  24.90 
 • Powiat Brzeski z lotu

  Wyjątkową różnorodność krajobrazu okolic Brzeska najlepiej widać z lotu ptaka. Zapraszamy więc do obejrzenia serii zdjęć lotniczych samego Brzeska i powiatu brzeskiego.

  Format: 15 x 15 cm; Objętość: 48 str.; ISBN: 978-83-62529-08-7; Oprawa miękka; Wydanie I - 2011; Autor: Paweł Bielak

    ksiazka_guzik4 Przeglądaj książkę 

  Do koszyka 6.90 
 • Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy

  Album ukazuje malowniczość Parku, który zachwyca wyjątkową urodą pagórkowatych pejzaży, urokiem cennych kulturowo zabytków oraz niezwykłych osobliwości przyrodniczych.

  Format: 21 x 21 cm; Objętość: 72 str.; ISBN: 978-83-62529-02-5; Wydanie I - 2011; Autor: Paweł Bielak

  ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

  Do koszyka 11.50 
 • Bochnia i okolice – przewodnik turystyczny

  Przewodnik ukazuje najciekawsze miejsca Bochni i powiatu bocheńskiego. Książka opisuje historię, zabytki, ciekawe miejsca. Prezentuje też wybrane trasy turystyczne piesze i rowerowe.

   Format: 117 x 162 mm; Objętość: 208 str.; ISBN: 978-83-62529-00-1; Okładka ze skrzydełkami; Wydanie III - 2010; Autor: Paweł Bielak

   

  ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

  Do koszyka 14.90 
 • Życie gospodarczo-społeczne gminy Wojnicz w latach 1945-2014

  Opracowanie jest zbiorem badań historii lokalnych dziejów Wojnicza związanych z historią społeczną i polityczną. Pod względem merytorycznym przyczynia się do podtrzymywania regionalnych tradycji.

   Format B-5; Objętość: 116 str.; ISBN: 978-83-63827-30-4; Wydanie I – 2014; Redakcja naukowa: prof. nzw. dr hab. E. Juśko, dr A. Niedojadło

    ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

  Do koszyka 35.00 
 • Z dziejów polskiego szkolnictwa na terenie Galicji w dobie WIELKIEJ WOJNY

  To kolejna rozprawa naukowa prof. Edmunda Juśko, która przedstawia skomplikowane warunki organizacyjne funkcjonowania Rady Szkolnej Krajowej i szkolnictwa w dobie Wielkiej Wojny.

  Format: B5; Objętość: 166 str.; ISBN: 978-83-63827-43-4;  Wydanie I - 2015; Autor: Edmund Juśko

   

  ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

  Do koszyka 34.90 
 • Studia problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich w XIX – XX wieku

  Książka jest zbiorem artykułów, które sygnalizują ważny społecznie problem dotyczący roli wychowania w dwudziestowiecznej rzeczywistości.

   Format: B-5; Objętość: 222 str.; ISBN: 978-83-63827-57-1; Oprawa miękka; Wydanie I - 2015; Redakcja: Edmund Juśko, Jolanta Kamińska-Kwak, Roman Pelczar

   

   ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

  Do koszyka 34.90 
 • Promocja!

  Homo religiosus versus homo politicus. Współpraca czy konflikt?

  Publikacja porusza min. intrygujące zagadnienia na temat prawdy jako normy w sprawowaniu władzy, znaczenia wartości chrześcijańskich w budowaniu odpowiedzialności społecznej, czy udziału religii w życiu społecznym.

  Format: B5; Objętość: 142 str.; ISBN: 978-83-63827-66-3;  Wydanie I – 2015; Redakcja naukowa: E. Juśko, R. B. Sieroń, S. Sorys

   

    ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę

  Do koszyka 35.00  19.99 
RODO