Przy zamówieniu powyżej 99 zł – DARMOWA WYSYŁKA!

newsletter

ODRZANKA JEST NASZĄ PASJĄ – historia piłki nożnej                          w Radziszewie i Daleszewie w latach 1945-2016

Monografia stanowi wkład do historiografii sportu w Polsce w okresie XX i XXI w. Wzbogaca wiedzę odnoszącą się do działalności Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na Pomorzu Zachodnim, ze szczególnym uwzględnieniem sportowców Daleszewa i Radziszewa oraz działalności Ludowego Klubu Sportowego „Odrzanka” Radziszewo.

Format: B-5; Objętość: 222 str.; ISBN: 978-83-922544-5-4; Wydanie I – 2016; Oprawa twarda;                                                                 Autorzy: Grzegorz Racinowski, Ryszard Stefanik
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę  

ROLA NAUCZYCIELA W WYCHOWANIU wczoraj – dziś – jutro

Publikacja przybliżając sięgającą początków edukacji i wychowania niezwykle cenną i bogatą polską tradycję pedeutologiczną w zakresie formacji nauczycielskiej wpisuje się w potrzebę chwili obecnej, w której ciągle za mało się pisze i mówi o zapomnianych paradygmatach polskich nauczycieli i wychowawców.

Format: B-5; Objętość: 190 str.; ISBN: 978-83-63827-62-5; Wydanie I – 2016; Redakcja naukowa: Barbara Dagmara Niziołek
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk   48

 

WYBRANE ASPEKTY WYKONYWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Kluczowe cele i wyzwania w sektorze oświaty są definiowane przez lokalnych polityków i pracowników oświatowych przede wszystkim w odniesieniu do następujących zagadnień: optymalizacja dostępności placówek oświatowych zgodnie z aktualnymi potrzebami demograficznymi; doskonalenie jakości kształcenia; modernizacja i unowocześnienie istniejącej bazy oświatowej; konieczność dostosowania oferty szkolnictwa do potrzeb rynku pracy.

Format: B-5; Objętość: 208 str.; ISBN: 978-83-63827-59-5; Wydanie I – 2016; Redakcja naukowa: E. Juśko, I. Wieczorek
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk   46

 

SZKOLNICTWO POLSKIE NA TERENIE GALICJI W DOBIE WIELKIEJ WOJNY

Monografia jest znaczącym osiągnięciem polskiej historiografii odnoszącej się do historii Polski w decydującym dla niej momencie lat 1914-1918. Autor odwołując się do szerokiego kontekstu historycznego w sposób przekonywujący omówił nie tylko dramatyczne ale i skomplikowane losy szkół, uczniów i nauczycieli. Autor dotarł do najważniejszych kolekcji źródłowych, do zasobów archiwalnych, czasopism, wspomnień i pamiętników, korespondencji, publicystyki. Dodatkowym atutem pracy są aneksy i tabele oraz starannie przygotowane ilustracje.

Format: 185×230 mm; Objętość: 318 str.; ISBN: 978-83-63827-94-6; Wydanie II – 2016; Autor: Edmund Juśko
ksiazka_guzik4Przeglądaj książkę koszyk   65